“Samenkomen is een begin; bij elkaar blijven is vooruitgang; samen te werken is succes”

– Henry Ford –

Het aantal kinderen dat niet (meer) naar school gaat vanwege (psychische) problemen groeit. Soms komen we er als verantwoordelijke volwassenen gewoon niet uit. Door bijvoorbeeld lastig gedrag dat zo ingewikkeld en afleidend is dat het onze blik vertroebelt.

Een kind kan door zijn/haar ervaringen angst(en), afweer en frustratie hebben ontwikkeld (schooltrauma) waardoor naar school gaan en onderwijs bieden nog een onmogelijke opgave lijkt.

Het kan prettig zijn een onafhankelijke en meervoudig partijdige gesprekspartner aan tafel te hebben die focus van emoties, onvervulde verwachtingen en tegenstrijdige visie weer kan richten naar de noden van het kind. De vraag “hoe kunnen wij dit kind helpen om…” staat hierin centraal. Mijn ervaring is dat met deze focus er weleens verrassingen om de hoek kunnen staan van onontgonnen terreinen en wegen.  

Mijn missie is om door middel van constructief gesprek een proces tot stand te brengen waarin emoties niet genegeerd worden en elke partij een stem krijgt in visie, ervaring en behoeften. Het belang van het kind staat hierin voorop.

Hoe kunnen we ervoor zorgen we tegemoet kunnen komen aan de behoeften van het kind om het te kunnen laten floreren in een veilig warm klimaat?

Brug3 (1)

Kennismaken?


Contact

Voor wie

Schoolbemiddeling is er voor iedereen die als partij(en) vast kom(t)(en) te lopen in het begeleiden en/of onderwijzen van een kind en waar communicatie tussen betrokken partijen niet meer of moeizaam verloopt. Schoolbemiddeling is er voor:

Werkwijze

Bij een aanmelding voor schoolbemiddeling wordt er contact gezocht met alle betrokkenen rondom (het naar school gaan het van) het kind. Elke betrokkene krijgt de mogelijkheid zich uit te spreken over de situatie en wordt daar zonder oordeel in gezien en gehoord. Daarna worden de wensen en behoeften geïnventariseerd en wordt er door elke partij apart gezocht naar manieren voor en vormen van (herstel van) contact. In welke vorm dan ook, de bemiddelaar zal in dat contact aanwezig zijn.  


Schoolbemiddeling aanvragen

Reviews

Wat anderen zeggen

Evelyne kijkt vanuit het perspectief van het kind. Dat maakt dat ze in gesprekken je op een prettige manier altijd terugzet naar waar het echt om gaat.

Annalies

Kennismaken?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken


Contact