Cursussen

HET NEUFELD INSTITUUT

Als gecertificeerd docent geef ik aan het Neufeld Instituut educatie over hechting (relatievorming) en kindontwikkeling.

De Neufeld benadering heeft al vele jaren ouders, verzorgers, leerkrachten en andere zorgprofessionals ondersteunt en geholpen bij uitdagingen in hun omgang en werk met kinderen. 

Het instituut is internationaal toonaangevend op het gebied van educatie en begeleiding bij veel voorkomende opvoedproblematiek, onderwijsuitdagingen, hechtingsproblemen, gedragsproblematiek en gezonde kindontwikkeling.  

Hierbij kan je denken aan problematiek rondom:

 • Hechting 
 • Scheiding en samengestelde gezinnen
 • Adoptie- en pleegzorg
 • Emoties (zoals bv emotieregulering)
 • Agressie (woede aanvallen, driftbuien, temperament)
 • Bazig, dwangmatig en controlerend gedrag
 • Slapen en bedtijd
 • Broer-zus conflicten
 • Rusteloosheid en angst
 • Concentratieproblemen, faalangst en andere leerproblemen
 • Weerstand, opstand en brutaliteit
 • Vermijdend en onverschillig gedrag
 • Peer-oriëntatie

 

Bekijk hier de modules die ik bij het Neufeld Instituut doceer: https://neufeldinstitute.com/int/nl/modules/ 

De cursussen worden grotendeels aangeboden in een online variant, zodat je ongeacht je woonplaats aan de cursus kan deelnemen.

Ze worden ook regelmatig op locatie in Meppel gegeven. 

Neem contact met me op voor meer informatie.

FotoenJij (168)

Reviews

Een handgreep uit de reviews over de cursussen van het Neufeld Instituut

Een cursist vertelt over de cursus Agressie Begrijpen:

Doelgroep: iedere volwassene die te maken heeft met of geïnteresseerd is in agressieproblemen bij kinderen (privé of beroepsmatig).

“Een waardevolle heldere cursus!

De cursus heeft mij bewuster gemaakt van mijn eigen patronen in verbinding met mijn kinderen. Het heeft me geholpen beter te kunnen zien wat er onderliggend bij een kind kan spelen, waar ik soms in eerste instantie aan voorbij ging en het niet eerder zo op die manier had bekeken. Het heeft mij handvatten gegeven wat ik kan doen op momenten dat mijn kinderen frustratie ervaren. Het heeft me ook geholpen meer grip te krijgen bij het gevoel het niet te weten en de onzekerheid die ik daarbij voelde hoe ik mijn kinderen bij agressief gedrag het beste kan helpen.”

Monique, moeder van 2 kinderen

Een cursist vertelt over de cursus OPVOEDINVLOED I:

Doelgroep: ouders, verzorgers, voogden, leerkrachten, gezinsbegeleiders of andere professionals binnen het onderwijs of de hulpverlening.

“Ik ben de cursus met praktische vragen rondom opvoeden begonnen. Maar ik kreeg al snel het gevoel om eerst maar eens te luisteren. De antwoorden kwamen namelijk een groot deel vanzelf toen ik de achtergronden van ontwikkeling en de vruchten van hechting ging begrijpen. Wat ik van kinderen in een bepaalde leeftijd wel en niet kan verwachten. Heel nuttig, ik heb er elke dag in verschillende situaties veel aan. Ik heb genoten van de groep en de bevlogen manier van lesgeven.”

Bart, vader van 4 kinderen

Een cursist vertelt over de cursus OPVOEDINVLOED II:

Doelgroep: ouders, verzorgers, voogden, leerkrachten, gezinsbegeleiders of andere professionals binnen het onderwijs of de hulpverlening.

“De cursus was voor mij intens, maar heel inspirerend en waardevol. Na het volgen van Opvoedinvloed I was de theorie een beetje weggezakt, na deel II merk ik dat er echt bewustwording is gekomen. Ik heb inzicht gekregen in interne processen, zowel bij mezelf als bij mijn kinderen en de kinderen waar ik mee werk. Ik kan woorden geven aan wat ik zie en voel. Veel gedrag komt voort uit onvolwassenheid. Ik vind het een fijne gedachte dat ik niet alles hoef te weten, maar dat ik ook mag vertrouwen op de natuur. De grote kracht van deze cursus is dat je ermee bezig blijft.”

Mandy, zorgbegeleider en moeder van 2 kinderen

Een cursist vertelt over de cursus Verplante Kinderen Opvoeden.

Doelgroep: geschikt voor gezinnen en professionals binnen de adoptie- en pleegzorg, samengestelde gezinnen en alle ondersteunende gezinnen en mensen die te maken hebben met opnieuw hechten.

“De cursus is zeker aan te bevelen voor een ieder die met kinderen te maken heeft die niet bij de biologische ouders op kunnen groeien. De cursus vond ik verrijkend voor mijzelf, omdat hij inzicht geeft in je eigen handelen als opvoeder(s), in het gedrag van je kinderen, waarom kinderen doen zoals ze doen, wanneer de hechting niet goed is gegaan of verstoord is door omstandigheden. Zelfs ben ik al jaren pleegouder, maar deze cursus heeft zeker nieuwe inzichten, waardoor je verplante kinderen nog meer gaat begrijpen. Tevens krijg je handvatten/tools waardoor je kinderen beter kunt ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling voor de toekomst. Al met al, deze cursus is een aanrader!”

Annemarie Smaling, Het huisgezin

Kennismaken?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken