Advies

“We keep trying to change people’s behaviors without a full understanding of how and why those behaviors arise.”

-Gabor Maté-

Soms kan het moeilijk zijn een kind te begrijpen en kom je er niet uit. In je zoektocht wend je je voor antwoorden naar onderzoekstrajecten. Dergelijke trajecten zijn niet altijd nodig om de antwoorden te vinden die je zoekt. Diagnoses zijn vaak niets anders dan een opsomming van symptomen, waar je al van op de hoogte bent. De vraag is of een dergelijk onderzoek je ook naar de antwoorden leiden die je zoekt. Bovendien kan het een kind het gevoel geven dat er iets mis met hem of haar is. Zulke gevoelens van onveiligheid wil je een kind het liefst besparen.

Ligt het probleem in het kind, of is er een verandering in zijn of haar omgeving nodig?

Gebaseerd op de hechtings- en ontwikkelingsleer van klinisch- en ontwikkelingspsycholoog Dr. Gordon Neufeld, bied ik advies en begeleiding op het gebied van casusuitwerking (zonder diagnostisering). 

Hierin kijk ik naar de mate waarin wordt voldaan aan de voorwaarden van kindontwikkeling en waar belemmeringen liggen. Hoe kunnen deze belemmeringen verminderen of opgelost worden en welke rol hebben omstaande verantwoordelijke volwassenen voor dit kind hierin. Symptomen (gedrag) worden hierin meegenomen en verklaard, zodat er een duidelijk beeld ontstaat en er een plan van aanpak ontwikkeld kan worden.

iStock Hand met Aarde

Kennismaken?

Voor wie

Een adviestraject is beschikbaar voor ouders/verzorgers en voor professionals in het onderwijs en binnen de hulpverlening.

Werkwijze

Met een systematische aanpak kijken we naar de gehele wereld van het kind. Daarom worden alle betrokkenen en alle leefsituaties meegenomen in een brede rapportage.

Neem contact met me op voor meer informatie.

Reviews

Wat anderen zeggen

Evelyne heeft me geholpen om mijn kind weer te zien in plaats van diagnoses. Naarmate ik weer meer oog voor hem kreeg, werd zijn onrust ook minder.

Esther

Kennismaken?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken