Onderwijs

“Childeren learn best when they like their teacher and when they think their teacher likes them.”

-Gordon Neufeld-

Kinderen willen van nature leren, en docenten willen graag kinderen onderwijzen. 

Dat is een mooie match! Én toch, in de praktijk werkt het niet altijd zo.

Sommige kinderen lijken niet te willen leren en sommige leerkrachten zijn moe, gedemotiveerd en zijn hun werkplezier verloren. Waar komt dit vandaan? Waar lekt het energie? En waar gaat het mis?

Onderwijs omvat niet alleen maar kennisoverdracht, er zijn zoveel factoren die daarop van invloed zijn. Kinderen leren het beste binnen een veilig leerklimaat. Daar is een sterke warme leerling –  leerkracht relatie voor nodig.

De onderwerpen die ik behandel (in trainingen of presentatievorm) focussen zich op de rol van relatie als voorwaarde voor kindontwikkeling. Wat bevordert de leerling-leerkrachtrelatie? Wat verstoort het en hoe lossen we het op? En hoe kunnen we de focus op de kind-volwassene relatie plek geven binnen het curriculum? 

Onderwijzen is geweldig, als er geleerd wil worden!

FotoenJij (156)

Kennismaken?

Ik verzorg de volgende 3 thema's in training of presentatievorm

1. Onderwijsinvloed

De onderwerpen: voorwaarden van kindontwikkeling, relatievorming, ontvankelijkheid van het kind, (emotionele) veiligheid, leerproblemen, (verstoring van) intrinsieke motivatie en het stimuleren van de capaciteit om te leren.

2. Win je leerling terug

De onderwerpen: natuurlijk leiderschap, relatievorming, de wereld achter gedragsproblemen en problemen met weerstand, onrust, angst, concentratieproblemen, agressie, pestgedrag, onverschilligheid, demotivatie, de onbereikbare leerling en problemen met autoriteit. 

3. Agressie begrijpen, ermee omgaan en het oplossen!

De onderwerpen: de achterliggende oorzaak van agressie en de duurzame oplossing. Binnen dit thema wordt een duidelijk verschil gemaakt tussen omgaan met incidenten en het duurzaam oplossen van agressieproblemen. Dat betekent dat het niet alleen gaat om het creëren van een veilig klimaat binnen het klaslokaal, maar het gaat ook om het behouden (en zo nodig herstellen) van de verbinding tussen leerling, medeleerling(en) en leerkracht(en), zodat het kind van vastlopen (weer) tot groei kan overgaan en kan participeren in zijn/haar eigen leerproces. De nadruk ligt hierbij op het bevorderen van emotionele gezondheid van kinderen.  

Alle thema’s zijn inhoudelijk gericht op traumasensitief onderwijs en zijn inhoudelijk hechtingsvriendelijk en ontwikkelingsbevorderend. Bij alle thema’s worden naast structurele inzichten ook voorbeelden behandeld en praktische handvaten aangeboden.  

De presentaties kunnen ook als trainingen op maat worden aangeboden. Alle geschikt als invulling voor zowel studiedagen als gastcolleges.

Neem contact op voor meer informatie.

Media

Onderwijs: Gordon Neufeld over het belang van de student-leerkracht relatie in het onderwijzen van kinderen.

Reviews

Wat anderen zeggen

“Van Evelyne onderwijs krijgen geeft je een wonderbaarlijk inzicht in de relatie tussen kind en volwassenen. Ik heb een hele andere kijk gekregen en ben ook wel beter gaan begrijpen wat kinderen écht nodig hebben voor hun ontwikkeling. Een ware aanrader voor iedereen die kinderen beter wil leren begrijpen en die op liefdevolle wijze wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van een kind.”

Fadma Bouchataoui, Coördinator Wijkacademie Opvoeden Rotterdam

Kennismaken?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken